Pages

Tuesday, May 30, 2006

MARTABATKAN TULISAN JAWI

MARTABATKAN TULISAN JAWI

Semalan saya menghadiri Kursus Pemantapan Tulisan Jawi di Pusat Dakwah Islamiah, Paroi, Seremban. Saya kira panduan sistem ejaan jawi yang disediakan oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia (JAPIM) amat menarik. Tidak semua golongan terdedah dengan sistem ejaan jawi yang betul. Golongan yang sering mendapat pendedahan tentang sistem ini kebanyakan daripada mereka adalah golongan pendidik. Saya sebelum ini tidak terdedah dan tidak didedahkan dengan sistem ini. Saya hanya mengikuti perkembangan sistem ejaan jawi lewat akhbar Klik DBP, Berita Harian. Saya tidak berasa jemu mengikuti kursus yang berjalan sekitar sembilan jam tersebut. Terlalu banyak manfaat yang saya perolehi. Syukur kerana sekarang ini sudah ada usaha yang dijalankan untuk memartabatkan tulisan jawi.

Tulisan jawi adalah warisan budaya dan bangsa Melayu. Amat wajar masyarakat Melayu hari ini sentiasa mengetahui dan mengikuti perkembangan tulisan yang mengandungi nilai seni yang amat tinggi ini. Saya kira ruang entri yang agak terhad ini membataskan saya untuk membuat catatan panjang tentang kaedah-kaedah yang digunakan untuk pembentukan ejaan dalam tulisan jawi. Namun begitu, akan saya catatkan beberapa kaedah sebagai panduan bersama kerana ini adalah ilmu yang wajar dikongsi dan diwarisi bersama demi memastikan khazanah bangsa Melayu terpelihara. Selamat Membaca!

1. Hukum huruf 'Kaf' dan 'Ga'
= bunyi 'ka' dan 'ga' di akhir suku kata tidak ada huruf 'Alif'
: contoh: perkataan 'luka' dieja dalam jawi; lam- wau- kaf.
+ tidak perlu ditambah huruf 'Alif' selepas 'Kaf' begitu juga dengan perkataan yang diakhiri huruf 'Ga'.
+ tetapi, sekiranya menerima imbuhan akhiran hendaklah ditambah huruf 'Alif'
: contoh: perkataan 'lukanya' dieja dalam jawi; lam-wau-kaf-alif-nya.

2. Perkataan Tradisi (Perkataan yang dikekalkan ejaannya mengikut ejaan lama)
: contoh; Perkataan 'apa' dieja dalam jawi; alif- pa.
; Perkataan 'lima' dieja dalam jawi; lam- ya- mim
; Perkataan 'itu' dieja dalam jawi; alif- ya- ta.

+ di atas hanyalah tiga contoh yang dapat dipaparkan kerana Perkataan Tradisi mengandungi 22 perkataan.

3. Kaedah Diftung (Memasukkan 'ai', 'au', 'oi' untuk membezakan maksud perkataan)
: contoh; Perkataan 'Topi' dieja dalam jawi; ta- wau- pa- ya.
; Perkataan 'Tupai dieja dalam jawi; ta- wau- pa- alif- ya.

4. Perbezaan Maksud Homograf (Ejaan yang hampir sama)
* Memasukkan huruf 'Alif' untuk membezakan dua perkataan
: contoh; Perkataan 'Pentas' dieja dalam jawi; pa- nun- ta- sin.
; Perkataan 'Pantas' dieja dalam jawi; pa- alif- nun- ta- sin.

* Homograf Hakiki (Perkataan yang sama ejaan tetapi berlainan bunyi)
: contoh; Perkataan 'Biru' dieja dalam jawi; ba- ya- ra- wau.
; Perkataan 'Biro' dieja dalam jawi; ba- ya- ra- wau.
+ dua perkataan di atas dieja menggunakan huruf yang sama tetapi boleh dibezakan bunyinya melalui kedudukan dalam ayat.

6. Kata Pinjam Bahasa Arab
* Perkataan pinjaman Bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya adalah perkataan yang terdapat dalam al-Quran.
: contoh; Perkataan 'Zakat' dieja dalam jawi; zai- kaf- alif- ta marabbutah.
; Perkataan 'Ihsan' dieja dalam jawi; alif- ha- sin- alif- nun.

7. Kata Pinjaman Bahasa Inggeris Dan Bahasa-Bahasa Eropah Yang lain
* Perkataan yang terdiri daripada dua atau lebih suku kata hendaklah dieja berdasarkan ejaan tulisan ruminya.
: contoh; Perkataan 'Batalion' dieja dalam jawi; ba- alif- ta- alif- lam- ya- wau- nun.
; Perkataan 'Kapitalis' dieja dalam jawi; kaf- alif- pa- ya- ta- alif- lam- ya- sin.

* Puisi saya "Terkubur Azam Di Sawah Ladang" tersiar dalam Berita Minggu Ahad lalu. Sumber:
Berita Minggu, 28 Mei 2006.

No comments: