Pages

Monday, December 04, 2006

Berwacana

Berwacana
Sabtu lalu, saya hadir dalam majlis WACANA MEMBINA PEMIKIRAN DALAM KARYA bertempat di Pusat Kaunseling, Terminal One Shopping Complex Seremban. Banyak perkara dan maklumat baru diperolehi. Sangat tertarik saya dengan penyampaian dan penampilan Dr. Amida Abdulhamid atau lebih mesra dengan panggilan Kak Anis. Antara perkara yang diwacanakan:

1. Tiga aspek penting dalam penulisan sama ada berbentuk kreatif ataupun deskriptif- ialah logos (masej), ethos (ketrampilan penulis) dan pathos (mentaliti/emosi pembaca).

2. Menyampaikan pemikiran dalam karya melalui:
+ Kalimah- subjektif/objektif
+ Kalimah yang sugestif sifatnya
+ Imageri (gambaran)
+ Jukstaposisi (meletakkan dua fenomena seiring)
+ Dualisme (dua perwatakkan yang berbeza untuk seorang watak)
+ Satira
+ Fantasi
+ Wacana
+ Ketegangan
+ Humor

3. Manipulasi bahasa dan makna untuk meyampaikan maksud cerita dalam tulisan.

Aspek penting yang dapat saya pelajari terangkul dalam satu makna bahawa untuk menghasilkan sesebuah karya peri penting adalah masej yang ingin disampaikan agar dapat dikupas oleh pembaca akan maknanya.

Seperkara yang sangat penting sentiasa saya semat dalam hati adalah menulis! Menulis! Menulis!. Jika tidak menulis, sia-sia sahaja apa yang telah dipelajari.

No comments: